Lokalrådet åbner op for flere repræsentanter i rådet

På sidste årsmøde i maj 2022, blev vedtægterne justeret, hvorefter alle foreninger i Sdr. Felding, der har mere end 25 medlemmer nu kan udpege et medlem til lokalrådet. Vi er for nuværende 11 medlemmer i lokalrådet, som samles ca. 4 gange om året.
Lokalrådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Sdr. Felding og omegn, bl.a. ved at være dialogpartner med Herning Kommune og være ….

paraplyorganisation for foreninger, erhverv institutioner og landbrug m.fl.
Vi håber flere foreninger vil tage imod tilbuddet og sende en repræsentant til lokalrådsmøderne.
Her kan ses hvem der i dag er medlemmer af Lokalrådet.