Uddeling fra Erik Christiansens Mindelegat

Erik Christiansen, fra Sdr. Felding, afgik ved døden i november 2020. Erik efterlod sig midler som Erik bl.a. ønskede skulle tilfalde foreninger i den gamle ”Sdr. Felding Kommune”.
Advokat Anker Søndergaard er udpeget som bobestyrer i boet efter Erik Christiansen. Opgaven som bobestyrer er at modtage ansøgninger fra foreninger som ønsker at søge mindelegater.
Med et legat menes, at der søges om penge til foreningen.
Erik udtrykte i et testamente hvorledes der ønskes en fordeling af midlerne og …….

til hvad der kan søges:
Her har Erik skrevet:
Formål[et] er at støtte foreninger (dog ikke kirkelige) i det område, der tidligere udgjorde den gamle Sdr. Felding Kommune, der støtter velgørende formål.

Læs mere her