I sidste uge var der generalforsamling i Åskov Golfklub

Torsdag den 17. november gennemførte vi den 31. ordinære generalforsamling i Åskov Golfklub, og på denne generalforsamling var der genvalg over hele linjen.
Jan Christensen og Erik Krog Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Anne Marie Kristensen og Gert Hartvigsen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
Desuden genvalg af Niels Jørgen Nielsen som …..

revisor og Valther Vestergaard som revisorsuppleant.
I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Kristian Hansen – formand og baneudvalgsformand,
Jan Christensen – næstformand,
Erik Thomsen – kasserer,
Erik Jensen – begynderudvalgsformand og
Preben Strand – sportsudvalgsformand.
Sekretærfunktionen varetages af Martin Zarp på kontoret.

Golftræner Morten Thuen

På generalforsamlingen havde vi også fornøjelsen at præsentere Åskov Golfklubs nye golftræner.
Vi havde umiddelbart inden generalforsamlingen underskrevet en samarbejdsaftale med Morten Thuen, som er en meget erfaren og rutineret golftræner. Han har i årenes løb bestridt trænergerningen og andre funktioner i flere danske golfklubber, og har et stort netværk indenfor golfsporten.

Knud Aagaard – Årets spiller 2022

Sædvanen tro afsluttedes generalforsamlingen med at hædre årets spiller.
I 2022 tilfaldt denne hæder Knud Aagaard, som i en årrække altid har været parat til at give en hjælpende hånd. Det være sig både at hjælpe til på banen og hjælp i forbindelse med afvikling seniorturneringerne.
En stor tak til Knud for en altid stor imødekommenhed og hjælpsomhed.

Læs årsberetningen her