Da Sdr. Felding havde vokseværk i midten af 60-erne

I lokalarkivet har vi fundet en omtale i Vejle Amts Folkeblad 1965, om udviklingen i “Sdr. Felding Kommune”.
I avisen kunne man læsse at byen har haft den lykke, at den blev hjemsted for to store træforarbejdnings virksomheder, som beskæftigede ca. 300 mennesker, og disse fabrikker har sammen med byens øvrige driftige og sunde virksomheder, samt dygtige håndværkere og forretningsfolk været med til at skabe liv og fremgang i det før så stillestående landsbysamfund. Den betydelige udvikling i byen har naturligvis skabt vokseværk, og man har ikke undgået de problemer, som følger dermed. Problemet har især samlet sig om vanskeligheden ved at skaffe boliger til de mange mennesker, der beskæftiges i …..

byens virksomheder. Man er dog på dette punkt nået et godt skridt fremad.

Sognerådet søger nu gennem anlæg af ny gader og veje og kloakering at byggemodne arealer til boligbyggeri. Mange ønsker nemlig at flytte til den driftige og foretagsomme by, der på ret få år er vokser fra at huse et par hundrede mennesker til nu 1.050.

Sdr. Felding ligger godt placeret med gode forbindelser til nabobyerne. Jernbanen passerer tværs gennem byen, og mod nord og øst ligger de tværgående landevej, der leder trafikken uden om byen.

– Det er rigtigt, at byens voldsomme vækst har skabt problemer, som skulle løses, siger sognerådsformand, gdr. Hans Frederik Jensen. Det være sig udbygningen af vort skolevæsen med opførelsen af en ny centralskole for hele kommunen, anlæg af nye vej og gader, kloakering osv. Vi har i sognerådet søgt at løse disse spørgsmål på den bedste måde til gavn for by og land.