Kærhedevejens bro over Skjern Å, lukkes for autotrafik

I dag er det kun tilladt for motorkøretøjer under 5 tons at passerer, men kommunen anser broens tilstand som i meget dårlig stand.
En reparation er ikke muligt og en ny bro vil koste omkring 5 mio. kr. Og da der efter trafiktælling på stedet er konstateret, at der dagligt kører 60 biler og 6 cykler over broen, mener man ikke omkostningen ved en ny bro står mål med trafikken. Kommunen vil derfor lukke broen for biler og traktorer, men …

 

lade den være åben for cykler og gående.
Forslaget er nu sendt i høring hos naboer og til orientering i Lokalrådet. Høringsperioden udløber d. 23. maj 2023
Læs det udsendte brev her.