Omkring 90 deltog onsdag aften i Brugsens generalforsamling

Lars Svane Formand

Onsdag aften afholdte Sdr. Felding Brugsforening generalforsamling i Det Legende Hus. Omkring 90 personer var med til generalforsamlingen, dog havde 60 flere havde tilmeldt sig, men kom af den eller anden grund ikke, hvorfor der var temmelig mange stykker smørebrød i overskud.
Formanden Lars Svane fortalte om et år hvor det egentlig går godt i Dagli´Brugsen, der er en stigende omsætning, god effektivitet fra medarbejderne og et meget lille ….

 

svind af varer, det er en Dagli´Brugs som bliver bakket godt op af medlemmer og borgere i området.
Det har også været et svært år for butikken, det store prisstigninger på vareindkøbet, på næsten alle varer, har været svære at overfører fuldt ud til kunderne, hvorfor der har været et større underskud i 2022 på 475.900 Kr. Hvordan budgettet ser ud for 2023 kom vi desværre ikke ind på. Noget af underskuddet skyldes også at Coop er i gang med at udskifte deres 50 år gamle EDB-system, og det koster ekstra i administrationsbidrag fra butikkerne.

Ved valg til bestyrelsen var Ester Hansen, Caspar Jensen Bennedsen og Michael Franklin Römhild på valg og de blev alle genvalgt.

Her kan bestyrelsens beretning læses   Regnskab for 2022