Arbejdsgruppe imod lukning af bro

Søndag eftermiddag er der blevet afholdt et møde blandt blandt lokale beboere, borgerforeningen og Lokalrådet om lukning af Kærhedevej broen over Skjern Å. Og her blev deltagerne enige om at der skal lavet høringssvar og underskriftsindsamling, for at forhindre at broen bliver lukket for biltrafik.

Læs referat mm. her: Side 1 og side 2