Generalforsamling i Udviklingsskabet

Bestyrelsen for Udviklingsselskabet: Paul Pedersen, Jens Udbye, Niels J. Nielsen, Allan Ramsing og Leif Nielsen

Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og omegn Aps. afholdte mandag aften sin årlige generalforsamling i Dagmar Bio.
Formanden Leif Nielsen aflagde beretning for selskabets virke i 2022. Og det havde hovedsagelig drejet som et evt. køb af Det gl. mejeri i Sdr. Felding.
Der havde i været stor tilslutning til det indledende borgermøde, hvor der blev udvist stor interesse for projektet. Derfor gik selskabet i gang med salg af anparter til projektet, men her viste det sig at der kun blev solgt anparter for halvdelen af det beløb som var nødvendig. Derfor måtte …

 

man opgive projektet og lægge det i skrivebordsskuffen.

Regnskabet viste et overskud på 823 Kr.
På valg til bestyrelsen var Allan Ramsing og Paul Pedersen, som begge modtog genvalg.
Der var ialt mødt 7 op til mødet.

Formandens beretning