Velbesøgt Årsmøde i Lokalrådet

Tirsdag aften afholdte Sdr. Felding Lokalråd sit årlige Årsmøde, 27 var mødt op.
Formand for Lokalrådet Mogens Nielsen, fremlagde rådets beretning for året 2022, hvor han kom ind på de møder der er blevet afholdt med folk fra forvaltningen i Herning Kommune, med en advokat om et Mindelegat fra Erik Christiansen, og vi arbejdet med planer for udvikling af engarealet ned mod Skjern å ved Elkjærvej.
Der blev i 2022 også lavet vedtægtsændringer for lokalrådet, så …..

 

tegningsregler blev mere enkle, og ikke mindst blev vedtægterne ændret så alle foreninger i området med mere end 25 medlemmer, kunne få en repræsentant i lokalrådet, hvilket har betydet at lokalrådet er udvidet fra 10 – 14 medlemmer.
Lokalrådet er blevet momsregistret, da annonceindtægterne på hjemmesiden SdrFelding.dk, er kommet op på over 50.000 Kr./året.
Mogens fremlagde lokalrådets forlag til handlingsplan for det kommende år: Se her
Regnskabet som blev fremlagt af kasserer Tonny Dam Jensen, viste et overskud på 3.300 Kr.
Til lokalrådets bestyrelse, genopstillede Leif Nielsen ikke som borgervalgt, og til den plads blev Frederik Djernæs valgt. Lars Svane trak sig (et år for tidligt) som borgervalgt, for i stedet at få en plads i lokalrådet som repræsentant for Sdr. Felding Brugsforening. I hans plads, som borgervalgt, blev Michael Römhild valgt.
Paul Pedersen trak sig som landbrugsrepræsentant i rådet og blev afløst af René Lomholt, som blev afløst på sin post som borgerforeningsrepræsentant af Dorthe Viborg.

Under punktet Evt. fortalte Lars Svane “Projekt Elkjær Eng” Læs mere her: Beskrivelse af projekt og  Ansøgning
Efter Årsmødet og kaffepause, havde vi fået Susanne Nielsen fra Feldborg til at komme og fortælle om hvordan de i Feldborg med held igennem de sidst 5 – 6 år har fået slået flere foreninger sammen til “Aktiv Feldborg”.
Det kan der læses mere om i morgen.

Lokalrådets beretning    Årsmøde referat

Susanne Nielsen

 

Nye medlemmer af rådet: Frederik Djernæs, Dorthe Viborg, Michael Römhild og suppl. Carita Jensen