Aktiv Feldborg

Tirsdag aften efter Lokalrådets årsmøde, her havde vi fået Susanne Nielsen til at komme og fortælle om foreningslivet i Feldborg. Feldborg ligger i den nordlige del af Herning kommune og har omkring 800 indbyggere inkl. opland.
Susanne fortalte om hvordan de i Feldborg har arbejdet med at slå flere foreninger slået sammen i fællesforeningen Aktiv Feldborg
Susanne flyttede i 2014 til Feldborg og kom ret hurtigt …

 

med i borgerforeningen, bl.a. for at lære folk at kende og blive en aktiv del af foreningslivet.
I Feldborg var der mange små foreninger, hvor flere havde problemer med at rekrutterer folk til deres bestyrelse og især til posten som kasserer. Derfor fik man ideen om at slå flere af foreningerne sammen til en stor forening – Aktiv Feldborg. Mange af de funktioner, som før har været varetaget af de små foreninger, er nu overgået til udvalg under Aktiv Feldborg.
For at få sat processen i gang, henvendte man sig i 2017 til DGI, som kunne hjælpe med en foreningskonsulent. Og her fik man mod en mindre betaling en dygtig konsulent der kunne hjælpe med at få sat ord hvad det var de ville i Feldborg.
Ønskerne var at stå stærkere overfor Herning Kommune, gøre byen tiltrækkende for tilflyttere, at fastholde de unge og bevare skolen. I det hele taget få en aktiv og tiltrækkende by.
Aktiv Feldborg blev stiftet i 2019 med Susanne Nielsen som formand. Men inden man rigtig kom i gang kom corona pandemien, og lagde en kraftig dæmper på al aktivitet i et par år.
Penge til foreningens aktiviteter og projekter, kommer ved kontingenter og støttebeløb fra Herning Kommunes landsbymidler og så har man, i et tomt lokale i byen, fået startet en genbrugsbutik op, hvor overskuddet går til Aktiv Feldborg og des underudvalg. Derudover er man aktiv med at søge fondsmidler.
Til at få ordnet regnskabsføring i Aktiv Feldborg er der ansat en bogholder en ½ dag om ugen.
Det var meget inspirerende at høre Susanne fortælle, og måske er det noget vi kan bruge i Sdr. Felding, det vil i hvert fald komme på dagsordenen på først kommende møde i lokalrådet efter Årsmødet.