Projekt “Elkjær Eng” på vej

Lokalrådet inkl. Stiudvalg er nu så langt med planerne vedr et bålhus på engen ved siden af legepladsen ved Ågade, at vi gerne fortæller lidt mere om planerne!
Projekt “Elkjær Eng” har i samarbejde m Herning Kommune en plan for bedre adgang til Skjern Å.
Herunder mere borgernær natur.
Ved en uddeling af midler fra Sdr Felding Gadelys fik Lokalrådet penge til at etablere et større bålhus.
Lige nu arbejder Herning Kommunes driftsafdeling med at ….

 

etablere adgang til området.
Der er blevet anlagt sti gennem legepladsen. Samtidig er det også planen, at legepladsen får et løft!
I forhold til bålhuset søges der lige nu diverse tilladelser. Herunder dispensation for at opføre bålhytten indenfor Å-beskyttelseslinien til Skjern Å.
Der er en fire ugers høringsfrist og såfremt, der kommer indsigelser skal disse efterfølgende behandles i klagenævnet.
Derudover skal der tilladelse til i forhold til at bygge i landzonen
Sideløbende behandles selve byggetilladelsen.
Lokalrådet har fået et tilbud på en bål hus fra Oksbøl Savværk og det er accepteret!
Gode lokale kræfter har lovet at hjælpe med at få transporteret materialerne ind på pladsen.
Der arbejdes også med planer om, at etablere toiletfaciliteter ved bålhuset og legepladsen. Formodentlig i form af et multtoilet. Idet det kan etableres uden kloakering og vandforsyning!
Høringsfristen løber frem til d. 18. september og såfremt, der ikke er indsigelser kan vi gå videre med projekt ”Elkjær Eng” og herefter også vende tilbage med mere information og flere detaljer.

Stiudvalget under lokalrådet består af: Lars Svane, René Lomholdt, Frederik Djernæs, Paul Pedersen, Ulla Blok og Mogens Nielsen