Erhvervspraktik – kan du hjælpe?

I takt med at skoleåret på Sdr Feldings Efterskole er kommet godt i gang, skal vi i næste uge kikke lidt ud i fremtiden.
Eleverne i 9.kl skal i erhvervspraktik i hhv uge 44 og uge 46. I vores arbejde med at finde disse praktikpladser, vejleder vi eleverne i, hvordan de selv kan skabe disse aftaler.
Eleverne bliver bedt om at beslutte sig for et …..

 

erhverv de gerne vil stifte nærmere bekendtskab med. Efterfølgende tager de telefonisk kontakt til potentielle praktiksteder for at prøve, om de kan skabe en aftale.
Vi beder efterfølgende eleverne skrive en ansøgning som de sender til praktikstedet – dette for at eleverne får mulighed for at arbejde med skriftlighed og præsentation af sig selv.

Når en aftale er i hus modtager firmaet den lovpligtige kontrakt fra skolens vejledere.

Har du en virksomhed, som kan bruge en praktikant i 5 dage, så hører vi meget gerne fra dig. Vi vil lægge dit navn i puljen grupperet efter erhverv, og pege eleven i din retning hvis det er den vej deres interesse går.
Vi kan kontaktes på tlf 5327 1270 eller mail lc@sfeefterskole.dk