Igen tid til at forny medlemskortet til Borgerforeningen 2018/19

Nu og nogle uger frem, kommer repræsentanter for borgerforeningen rundt og sælger medlemskort. Og det er vigtigt for foreningen at så mange som muligt køber/fornyer et medlemskort, så foreningen stadig kan være en meget aktiv deltager og organisator for mange af de aktiviteter der foregår i Sdr. Felding.
Borgerforeningen bistår med Fastelavnsfesten, Affaldsindsamlingen, Skt. Hans aften, Juleoptog, deltagelse i Lokalrådet og Hallens bestyrelse og sidst men ikke mindst i Byfesten.
Et medlemskort koster 150 for en husstand med 2 voksne og 75 for en husstand med en voksen.
Træffes ingen hjemme vil der blive lagt et brev i postkassen, med oplysninger hvordan man kan betale.
Vi håber at I alle vil tage godt imod, slutter formand for Borgerforeningen Dorthe Viborg.