En rolig generalforsamling i borgerforeningen

Modtaget fra Dorthe Viborg Sdr. Felding Borgerforening
Der var desværre et svagt fremmøde, udover bestyrelsen og suppleanter kom der 1 medlem Andreas Jensen. Tak til ham
Vi mærker et stort sammenhold og energi i vores bestyrelse incl. Suppleanter og vi ser fremtiden lys i møde. Omskrivning af vedtægterne blev godkendt
Stor tak til Tove F. Jensen som har været med nu i 10 år og fortsætter
Der er flg. ny bestyrelse og suppleanter …. se næste side

Bestyrelsen:
Formand: Dorthe Viborg
Næstformand: Carita D. Jensen
Kasser: Rene Lomholt
Sekretær-socialmedie ansvarlig: Dorthe Viborg
Menigt medlem: Tove F. Jensen
Menigt medlem: Anni Kamp
Suppleanter: Benthe L. Linding, Hanne E. Jakobsen, Helle B. Hammer