Generalforsamling for Sdr. Feldings Efterskole

Formand Jan Andersen

Onsdag aften var der mødt omkring 60 medlemmer op til efterskolens generalforsamling, hvor vi startede med en rigtig lækker og veltilberedt middag, som skolens køkken stod for.
Efter middagen startede generalforsamlingen med valg af Knud Tang som dirigent, og dette var syttende gang han var ordstyrer.
Derefter var det formanden for skolekredsen, Jan Andersen, der fremlagde …

bestyrelsens beretning. Årets rigtig gode nyhed var at fagforeningen 3F havde eftergivet halvdelen af deres lån på 2.8 mio. kr. til skolen, mod at resten blev indbetalt, og det kunne lade sig gøre fordi skolen havde en god likviditet. Og ellers kom Jan ind på at der i sidste år havde været noget udskiftning i eleverne, bl.a. fordi der var flere havde fået hjemve. Fremtiden ser dog rimelig ud, da der er indskrevet 122 elever til næste skoleår, hvilket er fuldt hus og til for skoleåret 23/24 er der allerede nu tilmeldt 50 elever. Det nedsatte byggeudvalg havde fået udarbejdet et stort og flot byggeprojekt til 100 mio. kr. Det er dog delvis skrinlagt da det ikke er muligt at låne så mange penge, i stedet satses der på en etapevis udvidelse og modernisering af skolen. Læs hele Jan´s beretning her

Forstander Asbjørn Lyby fremlagde efterfølgende sin beretning, hvor han bl.a. kom ind på det specielle ved at drive en ordblinde efterskole, samtidig med at skolen også skal være en almen efterskole. Med mindre ungdoms årgange er der også kommet mere konkurrence om eleverne, hvor det især er de almene efterskole der er konkurrenter, da de er begyndt at udbyde ordblinde undervisning.
2021 var et godt og usædvanligt år, antal årselever kom op på 118 elever, og det på trods fravalg, som næsten blev opvejet af nye elever, samtidig viste økonomien et meget stort overskud på 2.79 mio. kr., som er helt ekstraordinært i forhold til 2020 på 627.000 Kr.. Det store overskud skyldes især den gældseftergivelse fra 3F, og også at der pga. corona ikke kunne tages på skiferien i 2021.
Asbjørn sluttede af med at sige det er en skole i topform, og takkede personale for deres store indsats, ligesom bestyrelsen fik en stor tak for indsatsen. Se hele forstanderens beretning her.

Under punktet indkomne forslag, forslog bestyrelsen at skolen skulle skifte navn fra Sdr. Feldings Efterskole til Sdr. Felding Efterskole. Man ønskede at sløjfe det lille s, men det protesterede skolens første og mangeårige formand Leif Jørgensen mod. Og efter efter  noget diskussion, trak Jan Andersen forslaget tilbage.

Ved valg til bestyrelsen, var der genvalg af Jan Andersen og Lone Fløe, mens Hans Eghøj ikke modtog genvalg, og i hans sted blev Brian Thomsen valgt. Som suppleanter blev Mogens Nielsen og Lisbeth Tang Thomsen valgt.