Stor omsætningsfremgang hos Dagli´Brugsen i Sdr. Felding

Pressemeddelelse modtaget fra Lars Svane, Sdr. Felding Brugsforening
På den netop afholdte generalforsamling onsdag d. 27/4-2022 i Sønder Felding Brugsforening, kunne formanden i sin bestyrelsesberetning meddele de over 120 fremmødte medlemmer, at foreningens butik, Dagli’Brugsen Sønder Felding, havde haft en stor omsætningsfremgang i det
afsluttede regnskabsår 2021.
”Vi betragter den store fremgang på ca. 2 millioner kr i omsætning som tegn på …

at vi har vores medlemmers og kunders opbakning og godt styr på vores butiksdrift. At det samtidigt er 2 millioner kr bedre end budget gør jo ikke glæden mindre”, siger formanden Lars Christian Svane.
”Vi kommer dog ikke uden om, at den store gæld foreningen påtog sig ved byggeriet af den nye butik i centrum af Sønder Felding betyder, at vi skal levere gode resultater hver eneste dag. Uddeler Mads Ramskov Hansen og vores personale yder hver dag en kæmpe indsats. Stor ros til dem for det
store arbejde de lægger i vores butik”, fortsætter formanden.
Sønder Felding Brugsforenings regnskab udviste et mindre regnskabsmæssigt underskud på 49.000 kr. efter renter, afskrivninger og afdrag. De stærkt stigende energipriser og ydre forhold, der
påvirker vareleveringer, er udfordringer, som vil presse os fremover. Den indsats, som uddeler og personale yder for at optimere vores daglige drift, gør dog, at bestyrelsen føler sig bedst muligt
rustet til at møde disse udfordringer”, slutter formand Lars Christian Svane.
Efter generalforsamlingen var der smørebrød + øl og sodavand til de fremmødte.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen i Sønder Felding Brugsforening sig.
Lars Christian Svane fortsætter efter konstitueringen som bestyrelsesformand.

Læs bestyrelsens beretning her