Flot besøgt staldvandring hos Joost Oppers

Joost Oppers

Torsdag aften havde den lokale Venstre vælgerforening for Sdr. Felding/Stakroge inviteret til virksomhedsbesøg hos Susan og Joost Oppers, Her fik vi set en stor del af virksomhedens 620 køer + kalve og en del af de maskinerne der hører til malkeproduktionen. Landbrugsproduktionen, som også omfatter 750 ha. drives igennem Søvang Dairy Aps. og har 17 ansatte, hvoraf 11 er deltidsansatte.
Udover landbrugsproduktionen, er der også firmaet Sømælk Aps, som …

køber og sælger mælk fra  23 leverandører og har 7 ansatte.
En 3. virksomhed er Jooma Aps, som beskæftiger sig med vognmandsforretning og maskinhandel med 2 ansatte.
Efter rundvisningen blev der serveret øl, sodavand og pølser og Joost fortalte om virksomheden og planerne for fremtiden, hvor der bokses med kommunen om tilladelse til at øge ko-besætningen til 900 køer. Men med i fremtidsvisionerne er også ideer til et biogas-anlæg og mejeri på Lyngholmvej.