Ilderhede Kloak- og spuleservice udvider i Sdr. Felding

Ilderhede Kloak- og spuleservice, som ejes af Michael Guldbrandt Pagaard, har købt grund og bygning på Bjergevej 39. Firmaet blev startet op på Vardevej 156 7280 Sdr. Felding i 2007, hvor Michael og Heidi Pagaard og deres børn stadig bor.
Firmaet er vokset støt og roligt i de senere år, med flere ansatte og flere maskiner, hvorfor maskinparken og lageret af drænslanger mm. er flyttet til Sdr. Felding, hvor firmaet i forvejen havde en grund på ….

Industrivej, på 4.000 m2 med maskinhal.
Den nyindkøbte grund, som er nabo til grunden på Industrivej, er på 5.000 m2 og bygningen er på 1.000 m2, Bygningen rummede for en del år siden en afdeling af Jysk Aluminium.
Michael vil bruge halvdelen af bygningen til garage for firmaets slamsugere, mens den anden halvdel bliver udlejet til LL-Maskinteknik.
De to grunde bliver langt sammen, med et kraftigt trådhegn omkring, og grundene er nu ved at blive klargjort til lagerplads og en vaskeplads. De er i gang med at nedgrave en 20 m3 tank, der skal rumme den kloakslam, som slamsugerne bringer med hjem, inden det sendes videre med en tankbil.
Firmaet har i dag 9 fuldtids ansatte, dertil kommer Michael selv, en deltidsansat kontordame, og Heidi Pagaard som hjælper til som servicemedarbejder to dage om ugen.
Ilderhede Kloak- og spuleservice er den 3. største drænvirksomhed i Danmark, og har drænopgaver over hele landet.
Michael har hyret JT Byg i Kibæk til at give bygningen en makeover, og der vil komme nye vinduer i bygningen.