Besøg hos Ninna og Niels Bjarne

Ninna og Niels Bjarne Frederiksen har nu været gift i over 50 år, de havde guldbryllup fredag d. 10. juni og fejrede det med et stor fest i Det Legende Hus. De mødte hinanden til en sølvbryllupsfest i 1967 i Sdr. Felding, og fandt efterfølgende sammen.
I nogle år boede de i lejlighed i Sdr. Felding inden de købte hus på Mølholmvej. Niels Bjarne var uddannet møbelsnedker på møbelfabrikken i Sdr. Felding, hvor han også var ….

værkfører i 3 år. Ninna havde taget den etårige uddannelse som barneplejerske og ville egentlig have læst videre til pædagog, men da hun så skulle til Århus for at tage uddannelsen blev det ikke lige til noget. I stedet arbejdede på alderdomshjemmet i Sdr. Felding, var syerske i Kibæk og senere dagplejemor og ansat i hjemmehjælper.
I 1976 overtog de Niels Bjarnes fødegård på Vardevej 154, og Niels Bjarnes forældre overtog til gengæld deres hus på Mølholmvej.
Der var ved overtagelsen en produktion af grise på gården, som de senere udbyggede med en ny svinestald i 1978. Senere udvidede de også med kartoffelproduktion. Og i takt med at de fik børn og der blev mere arbejde på gården, stoppede Ninna med at arbejde ude og blev medhjælpende hustru, som det hed dengang.
Starten af 80-erne var nogle hårde år for landbruget og det ramte også Ninna og Niels Bjarnes landbrug, modet blev dog holdt oppe ved at der blev dannet kaffeklubber for landmandsfamilier, som var i økonomisk krise.
På trods af nogle hårde år op gennem 80-erne, og der kom flere børn til, fik de det hele til at hænge tidmæssigt sammen, ved at flexe mellem arbejde og fritid, og børnene blev efterhånden også gode til at hjælpe til.
I mange år havde de et tæt samarbejde med Niels Thim Sørensen om kartoffelproduktionen, og hvor også Peter Bay var med i samarbejdet i nogle år. I 1998 lagde de produktionen om til økologisk drift og kom med i afsætningsselskabet Fælles Grønt Vest. Herefter udvidede de også produktionen med dyrkning af gulerødder, og på trods af udsving i produktion og priser blev det økonomisk nogle gode år. Også på det personlige plan passede det dem godt at være blevet økologer, og ikke mindst tankegangen bag det.
Omkring 2008 solgte de en stor del af jorden fra til Erling Bonde, og beholdte kun et mindre areal, som for en stor del er plantet til med skov.
Ninna og Niels Bjarne har en stor familie. De har fået 4 børn, Tina i 1973, Vinnie i 1975, Jesper i 1980 og Jette i 1982. De er alle gift og hver familie har 3 børn.
Dertil kommer at Niels Bjarne har 5 søstre og Ninna 2 søstre.
På et tidspunkt, om nogle år, vil de afhænde gården og flytte ind til Sdr. Felding.
At komme på besøg en sådan julidag på deres gård, er en god oplevelse, både fordi Ninna og Niels Bjarne er så gæstfrie og fordi det er lidt af en perle de bor på med en flot have og træbeplantning omkring gården.
Tusind tak for et dejligt og interessant besøg hos jer.

Jette, Tina, Ninna, Niels Bjarne, Vinni og Jesper