En bemærkelsesværdig livshistorie

Dette er historien om Steen Møller, som i 1979 kom til Sdr. Felding, som en af ejerne af Søgård Andelsbrug, og det er historien om et menneske, som brænder for at ændre måden vi har indrettet samfundet på i forhold til ejerforhold og i de sidste mange år også på hvordan vi hver især kan være med til at modvirke klimaforandringerne.
Steen er født langt ude på landet i Nordjylland, i en lille landsby der hedder Moseby. Forældre havde et lille gartneri, hvor børnene hjalp til, for at få det hele til at hænge sammen.
Steen har i de år han har boet i Sdr. Felding været med til at …..

sætte flere aftryk på byens udvikling. Først med Søgård Andelsbrug, hvor de var 8 unge mennesker der i 1979 købte et planteavlslandbrug på 100 ha. lidt syd for byen. Ideen var at vise at man godt kunne have andre ejerformer end selvejet i landbruget. Det gik godt, men pga. af dårlig ryg måtte Steen finde en anden levevej, og da en af ideerne i Søgård-gruppen hele tiden havde været at man også gerne ville lave skolevirksomhed, hvor unge kunne lære mere om fælleslandbrug og fællesskaber mm., var det oplagt at købe – den da netop nedlagte Sdr. Felding Småbørnsskole på Troldhedevej.
Sammen med en lille fast gruppe, plus mange rundt om i hele landet, der støttede ideen, fik man skolen igang som højskole. Det var dog sværere end forudset og efter et par år måtte man kaste håndklædet i ringen. Steen med flere fik dog fagforeningen SID til at gå ind i højskolen. SID lagde en masse penge i projektet og udbyggede skolen med flere elevbygninger. Efterfølgende, fra 2006 er skolen blevet til en selvstændig og meget velfungerende efterskole, nemlig Sdr. Feldings Efterskole.
Steen var fra 1988 til 1992, med succes, lærer på den Økologiske Landbrugsskole i Nordjylland, hvor han underviste i problemorienteret projektundervisning, dog afbrudt af en operation for sin diskusprolaps.
I 1992 kom Steen tilbage til Sdr. Felding og Søgård Andelsbrug, og her gik han i gang med at bygge det meget miljørigtige hus, ”Huset” på Blåbjergvej 2, som stadig står der og i 2020 blev solgt til Helle og Jonas Skovkonge.
Halmhuset som ligger i Præsteskoven blev på Leif Jørgensens initiativ, bygget af et højskole-byggekursus på Sdr. Felding Højskole i 2003, ledet af Steen Møller.
I 2002 var Steen med til at starte ”Friland” på Djursland op, hvilket også har været vist i flere TV-udsendelser. Og i 2015, var han sammen med andre med til at starte ”Grobund” i Ebeltoft, hvor op mod 150 mennesker er med i projektet.
Steen har igennem årene fået 3 børn, Svend, Lene og Liv.
Læs meget mere her: