Høringssvar om rute 81 fra Sdr. Felding Lokalråd

I den foreslåede køreplan for rute 81 er ruten reduceret til ”uddannelsesniveau” med afgangene planlagt af hensyn til ringetider for uddannelsesstederne i Herning (og Grindsted).
Lokalrådet i Sønder Felding mener, at disse ændringer har en række uheldige konsekvenser for byen og dens borgere, som på længere sigt vil bidrage til at svække byens muligheder for at tiltrække tilflyttere og erhverv, og dermed gøre det vanskeligere for Sønder Felding at udvikle sig.
Konsekvenserne er bl.a.: …..

• Ændringerne rammer socialt skævt.
• Ændringerne udgør en kulturel udfordring.
• Ændringerne vil medføre en øget fraflytning af unge uddannelsessøgende og i længden også en øget fraflytning af byens borgere generelt.
• Ændringerne vil medføre isolering af borgerne og dermed bidrage til at øge land/by uligheden
• Ændringer vil ramme det lokale erhvervsliv
De foreslåede ændringer i køreplanen betyder, at transport sen eftermiddag/aften og i weekender ikke er mulig for borgere uden egen transport. Det er en kraftig indskrænkelse af disse borgeres mulighed for at deltage i normale sociale og samfundsmæssige aktiviteter.

Læs her hele Sdr. Felding Lokalråds høringssvar, som blev indsendt i går.