Ny gang- og cykelsti på Præstebakken og Præstevænget

Her i foråret har Herning Kommune etableret en ny flot sti, der går mellem Halmhuset og Mågevej lige syd for Skjernvej. I Lokalrådet er vi meget tilfredse med gennemførelsen af den nye sti, da det har været et ønske igennem de sidste 2 – 3 år.

Sdr. Felding Kulturforening havde generalforsamling før påske

Her kunne formand Lene Schmidt fortælle om et aktivt år med god tilslutning til foreningens arrangementer. Ved valget til bestyrelsen havde Christian Mølsted valgt at forlade bestyrelsen efter at have været foreningens kasserer i en årrække. På valg var også Lene Schmidt, som blev genvalgt. Desuden blev Ulla Kristensen og Chresten Jensen nyvalgt til bestyrelsen. På den måde tæller bestyrelsen nu fem medlemmer. Ved det første bestyrelsesmøde blev posterne i bestyrelsen fordelt således: Formand er Lene Schmidt, kasserer er Leif Nielsen, sekretær er Mette Hostrup, menig medlem er Ulla Kristensen og Chresten Jensen.

Læs referat fra generalforsamlingen

Læs formandens beretning

Affaldsindsamling i Sdr. Felding

Uønskede skolegæster

Fra Brandbladet har vi mødtaget:
Tidligt torsdag morgen har der været uønsket besøg på Sdr. Felding Skole. Uønskede skolegæster
Tidligt torsdag morgen har der været uønsket besøg på Sdr. Felding Skole. Et vindue til et mødelokale er blevet brudt op, og der er spor efter færden i flere lokaler, men man kunne ikke umiddelbart konstatere, om der var stjålet noget fra stedet.
Tyverialarmen blev udløst kl. 6, og politiet modtog anmeldelsen om indbruddet kl. 6.50.

Mandag d. 16. april, var der generalforsamling i Halmhuset

En hyggelig aften, og de fremmødte kom med dejligt forårshumør

Efter formandens beretning, ved Henrik Nissen, var der valg. Niels Viggo Thomsen valgte efter en del år i bestyrelsen at træde ud. Hans efterfølger er Frederik Jensen.

Vi takker Niels Viggo for hans store indsats og et godt samarbejde, og vi byder Frederik velkommen 😊 

Læs formandens beretning og se flere billeder

HJÆLP, HJÆLP, HJÆLP

Idrætsforeningerne i de små byer har de seneste år været udfordret af faldende medlemstal. Mange børn/unge skifter ind til de større omkringliggende byer eller melder sig helt ud af idrætsforeningerne. Hermed bliver det svært at fastholde idrætstilbud til vores børn/unge i lokalsamfundene, hvilket kan være katastrofalt for byer af fx Sdr. Feldings størrelse, hvis vi skal undgå at overlade børnene/de unge til bl.a. kedsomhed.

Foldboldudvalget har derfor de sidste år arbejdet på at fremme det sociale aspekt i at spille fodbold i SF.GIF. Vi vil rigtigt gerne, at vores fodboldspillere synes, at det er sjovt at være sammen om at spille fodbold i SF.GIF. Vi har derfor søsat forskellige initiativer for at fremme de sociale relationer, ikke kun på det hold man spiller, men også på tværs af holdene.

Vi vil meget gerne arbejde videre med dette bl.a. ved at sende vores hold til forskellige stævner/cups, hvor de får muligheden for at være sammen og heppe på hinanden på tværs af holdene. Dette koster dog penge og vi vil nødigt sætte kontingentpriserne …

Carlsberg Åbningsturnering i Åskov Golfklub

Hermed resultater og referat fra vores åbningsturnering:

Sæsonen blev sat i gang i Åskov Golfklub.

Det var forrygende flot forårsvejr, da Åskov Golfklub tog hul på sæson 2018 søndag den 8. april.

Dagen startede med standerhejsning inden turneringen blev sat i gang og formand Kristian Hansen bød velkommen til de 101 deltagere.

Årets åbningsturnering blev sponseret af Carlsberg og der var som altid meget fine præmier til de …

Udendørs styrke og sjov motion

Opstart onsdag d 18. april fra Kl. 18 til 19.
Mødested ved hallen. Alle andre gange bliver fra Kl. 19 til 20. 10 gange ialt.
Tilmelding med conventus, på www.sfgif.dk under gymnastik. Alle kan være med uanset hvilken form man er i😀.
Jeg kan træffes på 22949810 – hvis der er spørgsmål. Hilsen Anni

Få et sundhedstjek og en snak

Stor tilslutning til møde om Sundhed og trivsel i Dagmar Bio

Jørgen Møller har sendt følgende fra Café-mødet, Sundhed og trivsel, tirsdag i Dagmar Bio.

Dorte West indledte med at byde forsamlingen velkommen og dernæst fortælle om tankerne bag sundhedshuset, og hvorledes vi nu efter selv var startet på en selvfinansiering venter på at få et budskab om, at vi får af regeringens midler til opførsel af læge- og sundhedsuse i Danmark. Det er Region MIdt med opbakning fra Herning kommune, der ansøger regeringen om midler til et læge- sundhedshus i Sdr. Felding. Set på baggrund af det samlede beløb, der kunne søges om i år, nemlig 200 mio kr, så er de 6 regioners samlede beløb, de ansøger om alene i år knap 900 mio kr.
I den forbindelse blev der fra forsamlingen opfordret