Steffen Damsgaard kommer til Gl. Aaskov Kommune

Og det er tirsdag d. 29. maj Kl. 20.00 i Dagmar Bio og forlængelse af lokalrådets årsmøde.
I et sjælden samarbejde mellem byerne i det forhenværende Aaskov Kommune område, indbydes alle til at komme til møde i Dagmar Bio, hvor vi har fået formanden for Landdistrikternes Fællesråd til at komme og give et oplæg om muligheder og problemer for landområder som vores, og vi forventer også han vil komme med nogle bud på hvad vi kan gøre for at få flere unge til at flytte til vores område.
For nylig kunne man i Herning Folkeblad læse at vi i den sydlige del af Herning Kommune havde større sociale udfordringer ….

Fantastiske pinsedage – Sdr. Felding fyldt med glade mennesker

Rigtig mange unge mennesker er kommet til Å-festival og ja, så er der jo også enkelte lokale turister

Se flere billeder

Ny gruppe søges til at stå for Byfesten i 2019 og frem

Et hårdt, men midlertidig knock out til et sundhedshus i Sdr. Felding

Det var noget af en mavepuster vi i Sdr. Felding fik, med meldingen om at regionens ansøgning om penge til et nyt lægehus/sundhedshus, ved en fejl, slet ikke var blevet sendt til ministeriet.
Men det skal ikke afholde os fra i lokalrådets sundhedsuvalg, at arbejde videre med planlægningen af et sundhedshus. Derfor mødes vi på tirsdag for at lægge planer for hvordan vi kommer videre.
Fremskudt sundheds indsats
Som det før er beskrevet her på siden, er der hver mandag i de lige uger, mulighed for at socilal udsatte, kan få et social- og sundhedstjek. Man skal bare møde op i lægehuset Bredgade 1, i lige uger – i tidsrummet 9 – 11. Her vil Jannie Bøtcher (sygeplejerske) og Pial Larsen (socialrådgiver) tage imod.
Sundhedsambassadører
Der er syv der har tilmeldt sig som sundhedsambassadører. Uddannelsen starter op efter pinse i uge 21, udtaler Pia Larsen, og hvis flere gerne vil være med eller vil hører mere om ordningen, kan man kontakte Pia Larsen på tlf. Tlf. 22 46 51 94 eller på mail: Slypl@Herning.dk

Bjarne Skov Gaardsvig er død

Bjarne fik i efteråret en hjerneblødning og har siden været indlagt på sygehuset og sidst på Hammel Neurocenter, hvor han sov ind i mandags.
Bjarne flyttede i 1996, sammen med Karen Marie Gaardsvig og sønnen Thomas Skov til Sdr. Felding. Bjarne var uddannet revisor og arbejdede mange år hos BDO Scanrevision i Herning.
I de senere var Bjarne frivillig i Dagmar Bio og hjalp til ved næsten alle koncerterne.
Bisættelsen finder sted fra Sdr. Felding Kirke i morgen fredag kl. 13.00, med efterfølgende mindesammenkomst i Dagmar Bio.
Læs og nekrologen i Herning Folkeblad og på aoh.dk, vises dog kun for abonnenter.

Forberedelser til Å-festivalen, her i pinsen, er i fuld gang

Se flere billeder

Ingen penge til Læge- Sundhedshus i denne omgang

Region Midt havde i samarbejde med Herning Kommune søgt om 7 mio. kr. til opbygning af et sundhedshus i Sdr. Felding, dvs. til køb af nuværende lægehus og til ombygning, så der er plads til flere læger og andet sundheds personale mm.
Region Midt sendte en mail med en liste over de ansøgninger regionen havde udarbejdet til ministeriet med ansøgningerne vedhæftet.
Af listen i mailen fremgik, at der søgtes 7 mio. kr. til etablering af lægeklinik og evt. fremskudt sygeplejeklinik i Sdr. Felding.
Desværre var selve ansøgningen ikke vedhæftet mailen sammen med de øvrige ansøgninger fra Region Midt til ministeriet, og derfor har ministeriet ikke behandlet ansøgningen.
Formand for Lokalrådet Mogens Nielsen udtaler at det er bare øv øv og træls. Men Region Midt, kan søge Sundhedspuljen igen til næste år, så håber vi på større succes

Bogen Spor i Sandet næsten udsolgt

Fra Grethe Kamstrups Facebook side:
I mandags solgte jeg den sidste “Bog” som jeg har skrevet til fordel for “Sandet Hotel” Tak til alle som har købt min bog. Og ikke mindst til Martin i vores Daglibrugs, som har givet lov til, at jeg måtte sætte min bog til salg der. Han har efterfølgende sendt pengene til “Hotellet i Sandet”. Også en stor tak til vores lille Butik i Srd. Felding som Gitte og Tage ejer. Som også har solgt til fordel for Sandet.
Karen i Sandet har nogle stykker af bogen tilbage, som kan købes hver onsdag, ellers ring til hende på telefon 30 56 62 36 .
Mange tak for den store opbakning Grethe Kamstrup

Anders Agger fra DR “Indefra”, kommer på Å-festival

Å-festival vokser år for år og får ikke længere kun opmærksomhed fra kristne unge fra hele landet. Sidste år optog Mads Steffensen og Jacob Riising et program til serien ”Nærradiofonien” fra festivalpladsen. I år er det dokumentarist Anders Aggers tur, når han kigger forbi festivalen for at lave en del af et afsnit til programserien ”Indefra”.
Å-festival arrangeres af IMU & Indre Mission ud fra Sdr. Felding Missionshus samt repræsentanter fra Indre Missions arbejde på landsplan.

Se hele festivalprogrammet på www.aa-festival.dk

50 års guldkonfirmandfest i Sdr. Felding

Øverst fra venstre: Åse Tannebæk, Jonna Vissing, Annette Olsen, Karin Jeppesen, Ingrid Schmidt, Bertha Jensen,         Kirsten Sønderby, Inge Lise Pedersen, Vera Hansen, Frida Fonnesbech, Bjørn Nielsen, Gunvor Sørensen, Benni Kristensen,      Jens Peter Sørensen, Anni Larsen, Birgit Enevoldsen, Jytte Nielsen, Gregers Pedersen, Charlotte Søholm, Grethe Lauridsen,         Thorvald Christensen, Jens Jørn Lauridsen, Benthe Jensen, Tove Frederiksen, Poul Elmer Kjær. Bemærk efternavne på pigerne er deres daværende navne.

Modtaget fra Gunvor Mikkelsen
Vi var tilbage i 1968 2 syvende klasser på Sdr.Felding Central skole med ialt 40 elever. Heraf blev 9 konfirmeret i Ilderhede kirke den 31. marts og resten i Sdr. Felding kirke den 12. maj.
Vi var nogle piger, der synes, det kunne være spændende at mødes igen, nu 50 år efter og vi har haft nogle fornøjelige timer med at arrangere en guld-komsammen.
Vi er glade for at have fundet alle fra dengang, men desværre er der 3, der ikke er her mere og nogen har ikke kunnet, men vi blev ialt 25.
Vi mødtes igår den 13. maj hvor vi deltog i gudstjenesten i Sdr. Felding kirke kl. 11. Herefter gav Karen Marie Gaardsvig os en rundvisning på skole og der blev snakket livligt og udvekslet minder. Efter fotografering var vi til frokost og hyggelig samvær på Klods Hans