Referater

Generalforsamling 2019

En aktiv borgerforening med mange aktiviteter

Onsdag d. 27. november 2019 afholdte Sdr. Felding Borgerforening generalforsamling i Dagmar Bio.
Formand for foreningen Dorthe Viborg kom i sin beretning ind på alle de aktiviteter som borgerforeningen er involveret i, hvoraf mange er i samarbejde med andre foreninger i Sdr. Felding.
Aktiviteterne er Fastelavnsfest, Affaldsindsamling, Skt. Hans, afskedsarrangement for Team Rynkeby ryttere mod Paris og  juleoptog.
Borgerforeningen er også, med Dorthe Viborg i spidsen, stærkt involveret i byforskønnelses projektet, som nu er kommet godt i gang med omdannelse af Brugsens have, hvor også bageren har lagt sin have til projektet. Og her i efteråret er der blevet etableret en legeplads på arealet, hvor borgerforeningen er hovedsponsor og hvor frivillige har lagt et stort arbejde i etableringen
Regnskabet viste en rekord stor kontingentindbetaling 48.000 Kr., men også et underskud på 85.000 kr., som især kommer fra den store donation på 125.000 Kr. til den nye legeplads.
Der var kommet 4 forslag ind.
1. Det ene var at der kommer fartbegrænsning på Varde vej lige nordfor Torvegades udkørsel til Vardevej, eller at byskiltet bliver flytte et par hundrede meter mod nord. Der vil blive taget kontakt til Herning Kommune om forslaget.
2. Forslag om at der etableres fællesspisning i byen, med fællessang og ryste sammen aktiviteter, hvor formålet er at byens borgere lærer hinanden at kende.
3. Oprette timebank, hvor frivillige kan melde sig ind og sige hvor mange frivillige timer de vil donerer til Borgerforeningen.
4. Et fælles hjertestarter kursus i byen
På valg til bestyrelsen var Benthe Linding, Dorthe Viborg og Carita Jensen. Benthe genopstillede ikke og i hendes sted blev valgt Hanne Jacobsen, som for nylig, sammen med sin mand, har købt hus på Præstevænget. Den nye bestyrelse består nu af: Formand Dorthe Viborg, næstformand og kasserer Carita Jensen, sekretær Tove F. Jensen og menige medlemmer er Rene Lomholt og Hanne Jacobsen.
Som suppleanter valgtes Helle Hammer og Bruno Knudsen Jensen, mens Heidi Iversen blev valgt til revisor.
Dorthe Viborg sluttede af med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde og takke for den store opbakning til Sdr. Felding Borgerforening.

Se Dorthe Viborgs formandsberetning på Powerpoint.

 

Generalforsamling 2018

Formandens beretning

Referat fra generalforsamlingen

 

Generalforsamling 2017

Formandens beretning og referat

 

Generalforsamling 2016

Formandens-præsentation-Genreralforsamling-24.-nov.-2016

 

Generalforsamling 2015