Danske Seniorer Sdr. Felding

Program for 2020
9. September   Kl. 14.00 Banko på Klods Hans*

16. September Kl. 14.00 Film i Dagmar Bio

30. September Kl. 14.00 Banko på Klods Hans

7. Oktober        Kl. 14.00 Banko på Klods Hans

21. Oktober      Kl. 14.00 Hyggeeftermiddag

11. November  Kl. 14.00 Banko på Klods Hans

18. November  Kl. 14.00 Film i Dagmar Bio

2. December     Kl. 12.30 Julefrokost på Klods Hans

16. December Kl. 14.00 Film i Dagmar Bi


*  Nyt Bankoplader + brikker købes ved indgangen til personlig ejendom – eller tages med hjemmefra.

  • Covid-19 regler overholdes.

Præmiewhist kl. 19.00 på følgende datoer:
14/9 – 29/9 – 12/10 -9/11 – 23/11 – 7/12

Fester i Nabo foreninger
?.? Sept. 2020 Grindsted
5. Nov. 2020 Sdr. Omme
?.? Jan. 2021  Ansager-Skovlund

Ret til ændringer forbeholdes

P.S.  Medlemskort for 2021 sælges i november/december for at
kunne gøre brug af medlemsfordelene allerede fra januar måned.
Medlemsfordele kan findes på Danske Seniorers hjemmeside.