Danske Seniorer Sdr. Felding

Program for 2020

Alle arrangementer for resten af 2020 er aflyst pga. Corona

11. November  Kl. 14.00 Banko på Klods Hans  Aflyst

18. November  Kl. 14.00 Film i Dagmar Bio      Aflyst

2. December     Kl. 12.30 Julefrokost på Klods Hans      Aflyst

16. December Kl. 14.00 Film i Dagmar Bio                     Aflyst


*  Nyt Bankoplader + brikker købes ved indgangen til personlig ejendom – eller tages med hjemmefra.

  • Covid-19 regler overholdes.

Præmiewhist kl. 19.00 på følgende datoer:
14/9 – 29/9 – 12/10 -9/11 – 23/11 – 7/12

Fester i Nabo foreninger
?.? Sept. 2020 Grindsted
5. Nov. 2020 Sdr. Omme
?.? Jan. 2021  Ansager-Skovlund

Ret til ændringer forbeholdes

P.S.  Medlemskort for 2021 sælges i november/december for at
kunne gøre brug af medlemsfordelene allerede fra januar måned.
Medlemsfordele kan findes på Danske Seniorers hjemmeside.