Borgerforening

Velkommen til Sdr. Felding Borgerforening

 

 

Rolig generalforsamling i borgerforeningen 24. nov. 2021
Der var desværre et svagt fremmøde, udover bestyrelsen og suppleanter kom der 1 medlem Andreas Jensen. Tak til ham
Vi mærker et stort sammenhold og energi i vores bestyrelse incl. Suppleanter og vi ser fremtiden lys i møde. Omskrivning af vedtægterne blev godkendt
Stor tak til Tove F. Jensen som har været med nu i 10 år og fortsætter
Der er flg. ny bestyrelse og suppleanter:

Bestyrelsen:
Formand: Dorthe Viborg
Næstformand: Carita D. Jensen
Kasser: Rene Lomholt
Sekretær-socialmedie ansvarlig: Dorthe Viborg
Menigt medlem: Tove F. Jensen
Menigt medlem: Anni Kamp
Suppleanter: Benthe L. Linding, Hanne E. Jakobsen, Helle B. Hammer

 

Ekstra ordinær og ordinær Generalforsamling
I Sdr. Felding Borgerforening
Onsdag d. 24. nov. Kl. 19.00 2021
I Dagmar Bio
Der vil være kaffe og kage
Ekstraordinær Generalforsamling:
Kl. 19:00-19:15: Tilretning af vedtægter til nutiden
Ordinær Generalforsamling:
Kl. 19.15
1. Velkommen
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i
hænde senest søndag d. 21. nov.)
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
På valg er: Carita D. Jensen,
Hanne E. Jakobsen, Dorthe Viborg
7. Evt.
Vel mødt
De Bedste Hilsner
Sdr. Felding Borgerforening

 

Medlemsbetaling Sdr. Felding Borgerforening 2021/2022
Hej alle I vigtige, betalende medlemmer, af Sdr. Felding Borgerforening
Vi vil start d.d. og de næste uger, bede jer om at indbetale for medlemskab af Sdr. Felding Borgerforening. Mange af jer har bedt om at få anmodning via mobil Pay, hvilket I vil få, hvis I har samme mobil nr. som sidste år. Ved accept af anmodning har jeg jeres adresse
Det er vigtigt, at I angiver jeres adresse hvis I overfører uden anmodning, da vi registrerer jeres medlemskab ud fra betaling. Der er ikke trykte medlemskort, vi har jer alle på vores medlemsliste
Har I spørgsmål, brug for kvittering, eller andet i forbindelse med betaling eller medlemsskabet, så kontakt formand Dorthe Viborg tlf. 30630555
Husk jeres medlemskab er vigtig og en afgørende faktor for tiltag i byen.
Hustand: 150 kr. Enlige: 75 kr.
Mobile Pay: Tlf. 9388 7280 eller Overførsel: 7625-2328281
Kontant: Penge i kuvert som afleveres til Dorthe Viborg, Åparken 14
Borgerforeningen bistår bl.a. disse arrangementer i byen:
· Fastelavnsfest
· Affaldsindsamling
· Sankthansaften
· Fælles sang i Brugsens Have
· Jueloptog og Julemesse
· Deltagelse i byen Lokalråd
· Økonomisk sponsorat til diverse tiltag i byen
De bedste hilsner
Sdr. Felding Borgerforening

 

 

Affaldsindsamling i Sdr. Felding søndag d. 18. april 2021

Indsamling 2019

Vi mødes ved Dagmar Bio kl. 11.00, hvor vi fordeler gader og får udleveret sække m.m.

Kl. 12.15.12.30 vejer vi det indsamlede affald.

12.30 – 13.00 hygger vi med pølser m.m.

Håber en masse vil være med, så vi kan holde vores skønne by ren.

Vi holder naturligvis afstand som Covid-19 retningslinjer er på dagen, mere herom i dagene op til indsamlingen

Med venlig hilsenFelding Borgerforening

 

Generalforsamling – se under her.
Kære alle medlemmer i Sdr. Felding Borgerforening. 🙏Grundet Covid 19 restriktioner, kan vi ikke afholde vores Generalforsamling 🥺
Vi håber på jeres forståelse, i at vi hermed giver en udmeldelse ang. Borgerforeningen 🙏
På valg er Rene Lomholt og Tove Fisker, begge modtager genvalg 💪 det siger vi stort tak for 🙏 Suppleanter som har meldt sig til det kommende år og vi siger tak til er: Bruno Knudsen 🙏Anni Kamp🙏og Benthe Linding🙏
Carita Damsgaard Jensen, Hanne Elisabeth Jakobsen og Dorthe Viborg er ikke på valg og fortsætte naturligvis også 😎🙏
Der fortsættes med de nuværende roller i det kommende år, som forgangne år.
Der er ikke meget at berette, om året der er gået, men i slutningen af november, vil vi skrive beretning incl. regnskabs offentliggørelse her på siden 👍
Der er mulighed for at komme med indvendinger til denne tekst indtil fredag d. 27. november, ellers er den nye bestyrelse vedtaget 🙂
Med venlig hilsen
Sdr. Felding Borgerforening

Tid til at forny medlemskabet af Sdr. Felding Borgerforening

Hej alle Jer vigtige betalende medlemmer af Borgerforeningen
Vi vil d.d. og de næste uger, bede jer om at indbetale for medlemskab af Sdr. Felding Borgerforening.
Det er vigtigt, at I angiver jeres adresse, da vi registrerer jeres medlemskab ud fra betaling. Der er ikke trykte medlemskort, vi har jer alle på vore medlemslister
Har I spørgsmål eller andet i forbindelse med betaling eller medlemsskabet, så kontakt formand Dorthe Viborg tlf. 30 63 05 55
Husk jeres medlemskab er ….
vigtig for tiltag i byen.
Hustand: 150 kr.
Enlige: 75 kr.
Mobile Pay: Tlf. 9388 7280
Overførsel: 7625-2328281
Kontant: Penge i kuvert som afleveres til bestyrelsen, som er tagét i opslaget
Borgerforeningen bistår bl.a. i disse arrangementer i byen
· Fastelavnsfest
· Affaldsindsamling
· Sankt Hans Aften
· Jueloptog og Julemesse
· Deltagelse i byen Lokalråd
· Økonomisk sponsorat til diverse tiltag i byen
Grundet Covid 19, kommer vi ikke rundt dør til dør, så vi har rigtig meget brug for jeres støtte
Med venlig hilsen
Sdr. Felding Borgerforening

 

 Sdr. Felding Borgere
Update Update Update!!!
Affaldsindsamling 2020 Starter nu
Grundet COVID 19 retningslinjer, kan vi ikke mødes, så derfor ændres affaldsindsamlingen, så forhåbentlig flere kan være med når I ikke er begrænset af arrangementet.
Vi vil bede jer alle om at gå jeres affaldsindsamlingstur, MEGET gerne tage et billed af det indsamlede og hvem I har været. Hvis I kan veje det så skriv også det og hvilke områder I har taget.

Slå billed og tekst op på Borgerforeningens facebookside eller send til Dorthe Viborg så slår hun det op

På den måde kan vi se, hvor mange vi har stået sammen, om at gøre byen ren.
Vi håber en masse vil være med, så vi kan holde vores skønne by ren.
Der vil, indtil mandag morgen, stå 2 grønne sorteringscontainere til aflevering af det indsamlede affald, på Dagmar Bio´s p-plads. Efter mandag kan man ikke aflevere affaldet ved Dagmar Bio.
Med venlig hilsen
Sdr. Felding Borgerforening

En aktiv borgerforening med mange aktiviteter

Onsdag d. 27. november afholdte Sdr. Felding Borgerforening generalforsamling i Dagmar Bio.
Formand for foreningen Dorthe Viborg kom i sin beretning ind på alle de aktiviteter som borgerforeningen er involveret i, hvoraf mange er i samarbejde med andre foreninger i Sdr. Felding.
Aktiviteterne er Fastelavnsfest, Affaldsindsamling, Skt. Hans, afskedsarrangement for Team Rynkeby ryttere mod Paris og  juleoptog.
Borgerforeningen er også, med Dorthe Viborg i spidsen, stærkt involveret i byforskønnelses projektet, som nu er kommet godt i gang med omdannelse af Brugsens have, hvor også bageren har lagt sin have til projektet. Og her i efteråret er der blevet etableret en legeplads på arealet, hvor borgerforeningen er hovedsponsor og hvor frivillige har lagt et stort arbejde i etableringen
Regnskabet viste en rekord stor kontingentindbetaling 48.000 Kr., men også et underskud på 85.000 kr., som især kommer fra den store donation på 125.000 Kr. til den nye legeplads.
Der var kommet 4 forslag ind.
1. Det ene var at der kommer fartbegrænsning på Varde vej lige nordfor Torvegades udkørsel til Vardevej, eller at byskiltet bliver flytte et par hundrede meter mod nord. Der vil blive taget kontakt til Herning Kommune om forslaget.
2. Forslag om at der etableres fællesspisning i byen, med fællessang og ryste sammen aktiviteter, hvor formålet er at byens borgere lærer hinanden at kende.
3. Oprette timebank, hvor frivillige kan melde sig ind og sige hvor mange frivillige timer de vil donerer til Borgerforeningen.
4. Et fælles hjertestarter kursus i byen
På valg til bestyrelsen var Benthe Linding, Dorthe Viborg og Carita Jensen. Benthe genopstillede ikke og i hendes sted blev valgt Hanne Jacobsen, som for nylig, sammen med sin mand, har købt hus på Præstevænget. Den nye bestyrelse består nu af: Formand Dorthe Viborg, næstformand og kasserer Carita Jensen, sekretær Tove F. Jensen og menige medlemmer er Rene Lomholt og Hanne Jacobsen.
Som suppleanter valgtes Helle Hammer og Bruno Knudsen Jensen, mens Heidi Iversen blev valgt til revisor.
Dorthe Viborg sluttede af med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde og takke for den store opbakning til Sdr. Felding Borgerforening.

Se Dorthe Viborgs formandsberetning på Powerpoint.

 

Generalforsamling 27. november.
Vi håber at se en masse medlemmer til vores årlige generalforsamling i Dagmar Bio. Vi vil fortælle om det forgangne år, hvor der har været et par nye ting på programmet Støtte til Team Rynkeby og Brugsens Have. Der vil være hygge, kaffe og kage. Vel mødt

 

Generalforsamling i Sdr. Felding Borgerforening 2018

Der var ialt 11 fremmødte til Borgerforeningens generalforsamling tirsdag aften i Dagmar Bio.
Her gennemgik formanden Dorthe Viborg hvad foreningen har deltaget i og været med til at arrangerer i perioden november 2017 til oktober 2018.

Se mere under referater

 

Generalforsamling

Tirsdag d. 20. november kl. 19.30 2018
I Dagmar Bio

Dagsorden:
1. Velkommen
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
4a. Kontingent for 2018/19
5. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag ugen før)
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
På valg er: René Lomholt og Tove Fisker Jensen
7. Evt.

Vel mødt

 

Igen tid til at forny medlemskortet til Borgerforeningen 2018/19

Nu og nogle uger frem, kommer repræsentanter for borgerforeningen rundt og sælger medlemskort. Og det er vigtigt for foreningen at så mange som muligt køber/fornyer et medlemskort, så foreningen stadig kan være en meget aktiv deltager og organisator for mange af de aktiviteter der foregår i Sdr. Felding.
Borgerforeningen bistår med Fastelavnsfesten, Affaldsindsamlingen, Skt. Hans aften, Juleoptog, deltagelse i Lokalrådet og Hallens bestyrelse og sidst men ikke mindst i Byfesten.
Et medlemskort koster 150 for en husstand med 2 voksne og 75 for en husstand med en voksen.
Træffes ingen hjemme vil der blive lagt et brev i postkassen, med oplysninger hvordan man kan betale.
Vi håber at I alle vil tage godt imod, slutter formand for Borgerforeningen Dorthe Viborg.

 

 

Aktiv forening med optimisme og tro på fremtiden

mni 26.11. 2017

Tirsdag aften var der generalforsamling i Sdr. Felding Borgerforening. Og her kunne formanden Dorthe Viborg berette om et år med masser af aktiviteter, nemlig Juleoptog/Messe i december 2016, og i 2017 har foreningen været medarrangør af fastelavnsfest og Sankt Hans og i april afholdte borgerforeningen den årlige affaldsindsamling med over 40 deltagerer. I august var der byfest, som på trods af en del regn, blev et par gode dage med mange besøgende, også til festen lørdag aften. Og der blev et flot overskud på 14.300 Kr. fra byfesten.

Regnskabet for 2016-2017 viser et underskud på 4.232 Kr., som bl.a. fremkommer ved at der er donoret 25.000 Kr. til Det Legende Hus. Se regnskab her

På valg til bestyrelsen var Dorthe Viborg, Carita Jensen og Bente Linding, og alle blev genvalgt.

Der var mødt 13 op til generalforsamlingen, som faldt sammen med kommunevalget.

 

Generalforsamling i borgerforeningen

Tirsdag d. 21. november 2017 kl. 19.30

I pausearealet i Dagmar Bio  Der vil være kaffe og kage.

Dagosorden:

1. Velkommen

2. Valg af dirigent og referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæægelse af regnskab

   a. Kontingent for 2017/18

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

   Bente Langgaard Linding, Carita Damsgaard Jensen og Dorthe Viborg er på valg, alle genopstiller.

7. Evt.

Velmødt