Halmhuset Foreningen Præsteskoven

 

Halmhuset er bygget af og bliver vedligeholdt af frivillige, først og fremmest for at kommunens børneinstitutioner kan give deres børn nogle gode naturoplevelser og lege muligheder.
Men alle – både børn og voksne – er meget velkomne til at bruge Halmhuset og Præsteskoven.
Halmhuset kan også bruges til børnefødselsdage, til familietræf og til foreningsarrangementer.

Leje af halmhuset
Alle faciliteter omkring Halmhuset er til fri afbenyttelse af alle, men vi vil bede jer om at passe på området og tage jeres affald med jer hjem

Halmhuset bruges først og fremmest af institutionerne i Sdr. Felding

Alle medlemmer af foreningen “Præsteskoven” kan leje halmhuset til familie- og foreningsarrangementer og til børnefødselsdage.

Halmhuset lejes ikke ud til fester som f.eks. runde fødselsdage, polterabend o.s.v.

Det koster 100 kr. at leje huset til en børnefødselsdag og 250 kr. til andre arrangementer.

Lejeren skal selv sørge for bestik og skal rengøre huset efter brug

Hvis du vil leje huset, skal du kontakte Lisbeth Højen. Hun kan træffes på
mobilnummer: 25 11 83 53 eller mail: hojenlisbeth@gmail.com. Bedst efter kl 17. 😊😊

 

Bliv medlem af foreningen Præsteskoven

Vær med til at gøre Sdr. Felding til en bedre by at bo i.

Støt Halmhuset og området, så vi kan bevare det som et attraktivt sted for både børn og voksne.

Medlemskort koster 100 Kr. og kan købes/indbetales på mobilepay nr: 58592

Frederik Jensen               Præstevænget 61 – tlf. 96 80 85 58 – mail: j.frederik.jensen@gmail.com
Lotte Mikkelsen              Præstevænget 131 – tlf. 40 26 77 18 – mail: lhm1977@gmail.com
Lisbeth Højen                   Lærkevej  5               tlf. 25 11 83 53 – mail: hojenlisbeth@gmail.com
Torben Christensen        Møllevej 4                 tlf. 22 57 86 75 – mail: torben1973@msn.com
Chanett Grønbæk           Rugvænget 23 –    tlf. 22 86 68 96 – mail: chanettgronbak@hotmail.com

Historien om Halmhuset  

Omkring år 2000 afholdt Aaskov kommune en række borgermøder omkring emnet ”Det gode liv i Aaskov kommune”.

Der blev nedsat lokale grupper, som skulle arbejde med egne forslag til initiativer. En gruppe ville gerne lave nogle stier i den gamle præsteskov, og det blev også gennemført.

Skolefritidsordningen Fristedet brugte skoven meget sammen med deres børn. På marken ved siden af skoven havde Fristedet en skurvogn, som de benyttede, når de havde børn med ude i naturen. Skuret skulle fjernes, fordi jorden skulle byggemodnes.

Gruppen, som havde arbejdet med stierne i skoven, syntes, at det ville da være en god fortsættelse af ideen om det gode liv, hvis der kunne bygges en ny hytte til dem inde i skoven. Og da halmhusbyggeren Steen Møller var med i gruppen, blev de meget hurtig enige om, at det skulle være en halmhytte.

Kommunen gav tilladelse til, at huset kunne bygges hvor den gamle præstegård havde ligget, og kommunen stillede grunden til rådighed mod at der blev dannet en forening, som stod for projektet, og mod at alle børn vederlagsfrit kunne bruge huset

Der blev søgt og givet bidrag fra forskellige fonde. Sdr. Felding Højskole var med på med på ideen. De lavede et kursus for halmbyggere med Steen Møller som kursusleder. Kursisterne brugte 2 uger til at bygge råhuset, men der var jo alligevel meget, som skulle laves af lokale frivillige bagefter.

Nu står huset her, senere er der blevet bygget et bålhus. Begge dele og skoven bruges meget af skolen, SFO og børnehave. Men også områdets børn har stor glæde af skoven.

Huset kan bruges af alle kommunens institutioner mod at de betaler de faktiske omkostninger til vedligehold, lys og vand., Institutionerne i Sdr. Felding betaler et årligt kontingent til foreningen. De har selv nøgle til huset, og kan bruge det, når de vil.

Huset og omgivelserne passes og vedligeholdes på frivillig basis af foreningen Præsteskovens medlemmer