Bestyrelse borgerforening

Borgerforeningens bestyrelse efter 30.11. 2022

Formand            Dorthe Viborg|              30 63 05 55   dorthe.viborg@hotmail.com

Næstformand   Carita Jensen                22 63 81 14   caritadjensen@hotmail.com

Kasserer              René Lomholdt             22 73 37 22

Sekretær-socialmedie ansvarlig: Dorthe Viborg

Menigt medlem:  Jonas Skovkonge

Menigt medlem:  Annie Kamp               22 94 98 10

Suppleanter: Benthe L. Linding, Helle Birk Hammer og Kenneth Skjærbæk

Revisor  Heidi Iversen

 

De årlige arrangementer fordeles således:

Fastelavn:                   René, Dorthe og Carita

Affaldsindsamling:  Tove, Hanne og Dorthe

Sankt Hans :               Hanne og Dorthe

Juleoptog:                 Tove, Carita og René