Bestyrelse Danske Seniorer Sdr. Felding

Bestyrelsen
Formand:           Holger Madsen Møllevej 19 7280 Sdr. Felding     Tlf. 40 97 86 84/97 19 86 84

Næstformand: Emanuel Dalager Præstevænget 50 7280 Sdr. Felding     Tlf. 27 14 92 14

Kasserer:           Agnethe Grønbæk Lupinvænget 1 7280 Sdr. Felding    Tlf. 40 98 86 65

Sekretær:          Meta Jensen Præstevænget 18      7280 Sdr. Felding   Tlf. 28 76 74 02

Medlem:           Esther Hansen Fruerbyvej 23  7280 Sdr. Felding    Tlf. ?