Borgerforening

Velkommen til Sdr. Felding Borgerforening

Affaldsindsamling 2020, søndag d. 20. september

Indsamlere i 2019

Vi mødes på P-pladsen udenfor Dagmar Bio kl. 11.00 hvor vi fordeler gader og får udleveret sække m.m.

kl. 12.15.- 12.30 vejer vi det indsamlede affald
kl. 12.30 – 13.00 hygger vi med pølser m.m.
Håber en masse vil være med, så vi kan holde vores skønne by ren
Vi holder naturligvis afstand som Covid 19 retningslinjer foreskriver
Med venlig hilsen
Sdr. Felding Borgerforening

En aktiv borgerforening med mange aktiviteter

Onsdag d. 27. november afholdte Sdr. Felding Borgerforening generalforsamling i Dagmar Bio.
Formand for foreningen Dorthe Viborg kom i sin beretning ind på alle de aktiviteter som borgerforeningen er involveret i, hvoraf mange er i samarbejde med andre foreninger i Sdr. Felding.
Aktiviteterne er Fastelavnsfest, Affaldsindsamling, Skt. Hans, afskedsarrangement for Team Rynkeby ryttere mod Paris og  juleoptog.
Borgerforeningen er også, med Dorthe Viborg i spidsen, stærkt involveret i byforskønnelses projektet, som nu er kommet godt i gang med omdannelse af Brugsens have, hvor også bageren har lagt sin have til projektet. Og her i efteråret er der blevet etableret en legeplads på arealet, hvor borgerforeningen er hovedsponsor og hvor frivillige har lagt et stort arbejde i etableringen
Regnskabet viste en rekord stor kontingentindbetaling 48.000 Kr., men også et underskud på 85.000 kr., som især kommer fra den store donation på 125.000 Kr. til den nye legeplads.
Der var kommet 4 forslag ind.
1. Det ene var at der kommer fartbegrænsning på Varde vej lige nordfor Torvegades udkørsel til Vardevej, eller at byskiltet bliver flytte et par hundrede meter mod nord. Der vil blive taget kontakt til Herning Kommune om forslaget.
2. Forslag om at der etableres fællesspisning i byen, med fællessang og ryste sammen aktiviteter, hvor formålet er at byens borgere lærer hinanden at kende.
3. Oprette timebank, hvor frivillige kan melde sig ind og sige hvor mange frivillige timer de vil donerer til Borgerforeningen.
4. Et fælles hjertestarter kursus i byen
På valg til bestyrelsen var Benthe Linding, Dorthe Viborg og Carita Jensen. Benthe genopstillede ikke og i hendes sted blev valgt Hanne Jacobsen, som for nylig, sammen med sin mand, har købt hus på Præstevænget. Den nye bestyrelse består nu af: Formand Dorthe Viborg, næstformand og kasserer Carita Jensen, sekretær Tove F. Jensen og menige medlemmer er Rene Lomholt og Hanne Jacobsen.
Som suppleanter valgtes Helle Hammer og Bruno Knudsen Jensen, mens Heidi Iversen blev valgt til revisor.
Dorthe Viborg sluttede af med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde og takke for den store opbakning til Sdr. Felding Borgerforening.

Se Dorthe Viborgs formandsberetning på Powerpoint.

 

Generalforsamling 27. november.
Vi håber at se en masse medlemmer til vores årlige generalforsamling i Dagmar Bio. Vi vil fortælle om det forgangne år, hvor der har været et par nye ting på programmet Støtte til Team Rynkeby og Brugsens Have. Der vil være hygge, kaffe og kage. Vel mødt

 

Generalforsamling i Sdr. Felding Borgerforening 2018

Der var ialt 11 fremmødte til Borgerforeningens generalforsamling tirsdag aften i Dagmar Bio.
Her gennemgik formanden Dorthe Viborg hvad foreningen har deltaget i og været med til at arrangerer i perioden november 2017 til oktober 2018.

Se mere under referater

 

Generalforsamling

Tirsdag d. 20. november kl. 19.30 2018
I Dagmar Bio

Dagsorden:
1. Velkommen
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
4a. Kontingent for 2018/19
5. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag ugen før)
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
På valg er: René Lomholt og Tove Fisker Jensen
7. Evt.

Vel mødt

 

Igen tid til at forny medlemskortet til Borgerforeningen 2018/19

Nu og nogle uger frem, kommer repræsentanter for borgerforeningen rundt og sælger medlemskort. Og det er vigtigt for foreningen at så mange som muligt køber/fornyer et medlemskort, så foreningen stadig kan være en meget aktiv deltager og organisator for mange af de aktiviteter der foregår i Sdr. Felding.
Borgerforeningen bistår med Fastelavnsfesten, Affaldsindsamlingen, Skt. Hans aften, Juleoptog, deltagelse i Lokalrådet og Hallens bestyrelse og sidst men ikke mindst i Byfesten.
Et medlemskort koster 150 for en husstand med 2 voksne og 75 for en husstand med en voksen.
Træffes ingen hjemme vil der blive lagt et brev i postkassen, med oplysninger hvordan man kan betale.
Vi håber at I alle vil tage godt imod, slutter formand for Borgerforeningen Dorthe Viborg.

 

 

Aktiv forening med optimisme og tro på fremtiden

mni 26.11. 2017

Tirsdag aften var der generalforsamling i Sdr. Felding Borgerforening. Og her kunne formanden Dorthe Viborg berette om et år med masser af aktiviteter, nemlig Juleoptog/Messe i december 2016, og i 2017 har foreningen været medarrangør af fastelavnsfest og Sankt Hans og i april afholdte borgerforeningen den årlige affaldsindsamling med over 40 deltagerer. I august var der byfest, som på trods af en del regn, blev et par gode dage med mange besøgende, også til festen lørdag aften. Og der blev et flot overskud på 14.300 Kr. fra byfesten.

Regnskabet for 2016-2017 viser et underskud på 4.232 Kr., som bl.a. fremkommer ved at der er donoret 25.000 Kr. til Det Legende Hus. Se regnskab her

På valg til bestyrelsen var Dorthe Viborg, Carita Jensen og Bente Linding, og alle blev genvalgt.

Der var mødt 13 op til generalforsamlingen, som faldt sammen med kommunevalget.

 

Generalforsamling i borgerforeningen

Tirsdag d. 21. november 2017 kl. 19.30

I pausearealet i Dagmar Bio  Der vil være kaffe og kage.

Dagosorden:

1. Velkommen

2. Valg af dirigent og referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæægelse af regnskab

   a. Kontingent for 2017/18

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

   Bente Langgaard Linding, Carita Damsgaard Jensen og Dorthe Viborg er på valg, alle genopstiller.

7. Evt.

Velmødt