Borgerforening

Velkommen til Sdr. Felding Borgerforening

Generalforsamling 27. november.
Vi håber at se en masse medlemmer til vores årlige generalforsamling i Dagmar Bio. Vi vil fortælle om det forgangne år, hvor der har været et par nye ting på programmet Støtte til Team Rynkeby og Brugsens Have. Der vil være hygge, kaffe og kage. Vel mødt

 

Generalforsamling i Sdr. Felding Borgerforening 2018

Der var ialt 11 fremmødte til Borgerforeningens generalforsamling tirsdag aften i Dagmar Bio.
Her gennemgik formanden Dorthe Viborg hvad foreningen har deltaget i og været med til at arrangerer i perioden november 2017 til oktober 2018.

Se mere under referater

 

Generalforsamling

Tirsdag d. 20. november kl. 19.30 2018
I Dagmar Bio

Dagsorden:
1. Velkommen
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
4a. Kontingent for 2018/19
5. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag ugen før)
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
På valg er: René Lomholt og Tove Fisker Jensen
7. Evt.

Vel mødt

 

Igen tid til at forny medlemskortet til Borgerforeningen 2018/19

Nu og nogle uger frem, kommer repræsentanter for borgerforeningen rundt og sælger medlemskort. Og det er vigtigt for foreningen at så mange som muligt køber/fornyer et medlemskort, så foreningen stadig kan være en meget aktiv deltager og organisator for mange af de aktiviteter der foregår i Sdr. Felding.
Borgerforeningen bistår med Fastelavnsfesten, Affaldsindsamlingen, Skt. Hans aften, Juleoptog, deltagelse i Lokalrådet og Hallens bestyrelse og sidst men ikke mindst i Byfesten.
Et medlemskort koster 150 for en husstand med 2 voksne og 75 for en husstand med en voksen.
Træffes ingen hjemme vil der blive lagt et brev i postkassen, med oplysninger hvordan man kan betale.
Vi håber at I alle vil tage godt imod, slutter formand for Borgerforeningen Dorthe Viborg.

 

 

Aktiv forening med optimisme og tro på fremtiden

mni 26.11. 2017

Tirsdag aften var der generalforsamling i Sdr. Felding Borgerforening. Og her kunne formanden Dorthe Viborg berette om et år med masser af aktiviteter, nemlig Juleoptog/Messe i december 2016, og i 2017 har foreningen været medarrangør af fastelavnsfest og Sankt Hans og i april afholdte borgerforeningen den årlige affaldsindsamling med over 40 deltagerer. I august var der byfest, som på trods af en del regn, blev et par gode dage med mange besøgende, også til festen lørdag aften. Og der blev et flot overskud på 14.300 Kr. fra byfesten.

Regnskabet for 2016-2017 viser et underskud på 4.232 Kr., som bl.a. fremkommer ved at der er donoret 25.000 Kr. til Det Legende Hus. Se regnskab her

På valg til bestyrelsen var Dorthe Viborg, Carita Jensen og Bente Linding, og alle blev genvalgt.

Der var mødt 13 op til generalforsamlingen, som faldt sammen med kommunevalget.

 

Generalforsamling i borgerforeningen

Tirsdag d. 21. november 2017 kl. 19.30

I pausearealet i Dagmar Bio  Der vil være kaffe og kage.

Dagosorden:

1. Velkommen

2. Valg af dirigent og referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæægelse af regnskab

   a. Kontingent for 2017/18

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

   Bente Langgaard Linding, Carita Damsgaard Jensen og Dorthe Viborg er på valg, alle genopstiller.

7. Evt.

Velmødt

Kære alle borgere i Sdr. Felding og opland

De næste 3 uger vil vi komme rundt og banke på hos jer, for at sælge Medlemskort til Sdr. Felding Borgerforening 

Skulle I ikke være hjemme, ligger vi et brev i jeres postkasser, hvor der står hvordan I så kan betale og få afleveret medlemskortet af os efterfølgende.

Sidste år blev vi mødt med smil, snak og anerkendelse af vores arbejde og rigtig rigtig mange medlemmer, Vi håber ligeså mange vil støtte os i år.

Bor I udenfor 7280 og har tilknytning og vil være medlem, så kan I læse brevet her i opslaget og ligeså kommer vi med medlemskort til jer

Igen i år har vi fået hjælp til at gå rundt og det er vi meget glade for.

De personer I vil kunne møde ved jeres dør er: Mogens NielsenBirthe Møller PedersenHelle HammerAnni KampBenthe Langgaard LindingGitte LundBruno Knudsen JensenTove Fisker JensenCarita Damsgaard JensenDorthe Viborg

Med venlig hilsen
Sdr. Felding Borgerforening

Så er der igen byfest i Sdr. Felding